• I ett tält är ett bord uppdukat för fest. Under 1900-talet har svenska romer inte tillåtits bli bofasta, utan hänvisats att slå läger i samhällets utkant. Hur länge man fick stanna på en plats var olika från kommun till kommun, men praxis verkar ha varit tre veckor. Efter att de svenska romerna erkändes som medborgare år 1952 uppstod debatt kring gruppens svåra levnadsförhållanden. En statlig utredning genomfördes under 1954-1956 där en av slutsatserna blev att fast bostad var nyckeln till att lyckas med skolgång och arbetsliv. Från och med mars 1960 hade kommuner möjlighet att rekvirera statsbidrag för kostnader i samband med svenska romers bosättning, vilket förenklade möjligheten att få tillgång till permanentbostad, studier och arbete. Denna process kom dock att bli utdragen under flera år.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

I ett tält är ett bord uppdukat för fest. Under 1900-talet har svenska romer inte tillåtits bli bofasta, utan hänvisats att slå läger i samhällets utkant. Hur länge man fick stanna...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to