• Framför uppspända tältduker sitter en kvinna på marken tillsammans med tre barn. Romer och resande har historiskt utsatts för hård diskriminering. År 1885 stiftades en lag i Sverige som gjorde det olagligt att vara arbetslös, egendomslös eller kringvandrande. Samtidigt började kommunerna under 1900-talets första årtionden att utfärda vistelseförbud, lägerslagningsförbud och näringsförbud för romer och resande. Trots detta saknade de flesta svenska romer fast bostad fram till 1960-talet. Boendestandarden bland svenska romer var under 1900-talets första hälft mycket varierande. Familjer som hade det bättre ställt kunde äga flera tält, medan fattigare familjer enbart hade ett tält. Man sov då där marken var minst lerig. Under 1940-talet förbättrades levnadsstandarden och flera svensk-romska familjer specialbeställde nu bostadsvagnar. Att inte behöva sova på marken utgjorde en avsevärd förbättring av livskvaliteten. Samtidigt var tältliknande konstruktioner enkla att montera ned då man ofta snabbt behövde bryta upp efter att lokala bråkmakare eller polis krävde detta.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

Framför uppspända tältduker sitter en kvinna på marken tillsammans med tre barn. Romer och resande har historiskt utsatts för hård diskriminering. År 1885 stiftades en lag i Sverig...

Add a comment or suggest edits

Order this image

Share to