Linjedop ombord på Antarktiska undsättningsexpeditionens fartyg FRITHJOF söndagen den 4 oktober 1903. Axel Klinckowström får det ceremoniella dopet när ekvatorn passerats.

Order this image

Share to