Panoramavy över Beaglekanalen vid gränsen mellan Argentina och Chile. Fotografi taget från Antarktiska undsättningsexpeditionens fartyg FRITHJOF.

Order this image

Share to