Vägstation D9, Vagnhärad, filial Svärdsbro. Garagebyggnad. Upplag av snöskärmar.

"Förhyrd mark"

Share to