Vägstation P4, Tranemo. Vägstationens huvudbyggnad med förråd och kontor (framsidan). Garageplan håller på att schaktas. Traktor i bakgrunden.

Share to