Vägstation S8, Deje. Garagebyggnadens baksida med ingång till förråd och kontor. Upplag av cementrör och täckdikningsrör.

Share to