Vägstation S9 Kil, färjestället Almar. Byggnad, eventuellt för färjepersonalen, förrådsbyggnad. Bom över vägen vid färjeläget. Liten lastbil (paketbil), cyklist väntar vid bommen.

Färjeleden Stodene-Almar över Klarälven. Ersatt av bro 1983.

Share to