Vägstation Y5, Stavreviken. Verkstadsbyggnad, smedja. På garageplan väghyvel med VoV maskinnummer Vh 988, skopelevator (lastningselevator), vinsch med handdrivet wirespel, diverse ...

Share to