Vägstation Y5, Stavreviken. Förrådsbyggnader. Torrdass till höger. Upplag av cementrör och täckdikningsrör.

Share to