Vägstation Y6, Älandsbro. Baksidan av garagebyggnaden. Diverse material, "skrot". Motorvält Munktell, med VoV-maskinnummer V269, demonterad, främre valsen saknas. Vid vägväsendets ...

Share to