Vägstation Y6, Älandsbro. Baksidan av garagebyggnaden. Små bodar, eventuellt manskapsbodar. Upplag av diverse material, "skrot". Manskapsvagn, ÅSA transportabla manskapsbod, Åmåls...

Share to