Vägstation AC14, Lycksele. Förrådsbyggnader. Sten- och stubbrytare, redskapslådor, vägmärken lutade mot väggen.

Share to