Vägstation BD3, Gammelstaden. Vy mot vägstationen med kontors- och garagebyggnaden i bakgrunden. Förrådsbyggnad till höger. Sidoplog på planen framför byggnaden, personbil.

Huvudbyggnaden eventuellt från slutet 1930-talet/ början 1940-talet.

Share to