Vägstation BD4 Boden, Svartbjörnsbyn. Förrådsbyggnad. Verkstad (smedja) i byggnadens främre del. Bostadshus i bakgrunden. Väghyvel, personbil. Upplag av diverse materiel, "skrot". ...

Share to