Kvarteret Stören, Luleå. Förrådsbyggnader. Upplag av diverse materiel, bland annat cementrör.

Share to