Byggnadsförrådet i VFBD (Vägstation VFBD7, Kalix). Kontors- och förrådsbyggnad. Framför byggnaden personbil och grupp med manspersoner.

Share to