Depåförrådet VFBD (eventuellt i anslutning till Vmo BD3, Gammelstaden). Förrådsbyggnad. Upplag av diverse materiel runt byggnaden, bland annat släpkärra till lastbil. Personbil Vol...

Share to