Depåförrådet i VFBD (eventuellt i anslutning till Vmo BD3, Gammelstaden). Äldre byggnad, troligen ekonomibyggnad till bondgård.

Share to