Depåförrådet VFBD. Förrådsbyggnad. Upplag av diverse materiel runt byggnaderna.

Share to