• Liten sittande betongknalle, som togs fram som ett trafikhinder i centrummiljön och med anknytning till Borås som Knallebygd och togs fram 2016. Första skissen togs fram av Glen Johan Entrepenad och den slutliga av planarkitekten Jonas Yngström, som har jobbat i Borås.

Litt: Borås Tidning 2016-06-06

KNALLEN I BETONG

Rolig eller snygg? Betongknallen har fått känslorna att svalla.

Tekniska förvaltningen i Borås har beställt trafikhinder i form av Boråsknallen utförd i betong.

– Det är ingen skulptur, men lite finare än de vanliga trafikhindren, säger Jan-Åke Claesson, chef för Trafikenheten i Borås stad. enligt Borås tidning.

Det sitter två betongknallar och vaktar bron från Södra torget. Även på Torggatan har de placerats ut och nu börjar den dyka upp på allt fler ställen i centrala Borås.

Betongknallen gjuts på Ulricehamns Betong AB "UBAB" i en CNC-fräst form. Form och metod för att tillverka en sådan här ”skulptur” skiljer sig väsentligt från de som hör till UBABs vanliga produktion av byggnadselement. Med hjälp av UBABs goda kontaktnät med formgivare och snickerier är det nu alltså möjligt att mångfaldiga betongknallen. Tjugo stycken är hittills beställda. Vi på UBAB hoppas förstås att det blir många fler.
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Liten sittande betongknalle, som togs fram som ett trafikhinder i centrummiljön och med anknytning till Borås som Knallebygd och togs fram 2016. Första skissen togs fram av Glen Johan Entrepenad och den slutliga av planarkitekten Jonas Yngström, som har jobbat i Borås.

Litt: Borås Tidning 2016-06-06

KNALLEN I BETONG

Rolig eller snygg? Betongknallen har fått känslorna att svalla.

Tekniska förvaltningen i Borås har beställt trafikhinder i form av Boråsknallen utförd i betong.

– Det är ingen skulptur, men lite finare än de vanliga trafikhindren, säger Jan-Åke Claesson, chef för Trafikenheten i Borås stad. enligt Borås tidning.

Det sitter två betongknallar och vaktar bron från Södra torget. Även på Torggatan har de placerats ut och nu börjar den dyka upp på allt fler ställen i centrala Borås.

Betongknallen gjuts på Ulricehamns Betong AB "UBAB" i en CNC-fräst form. Form och metod för att tillverka en sådan här ”skulptur” skiljer sig väsentligt från de som hör till UBABs vanliga produktion av byggnadselement. Med hjälp av UBABs goda kontaktnät med formgivare och snickerier är det nu alltså möjligt att mångfaldiga betongknallen. Tjugo stycken är hittills beställda. Vi på UBAB hoppas förstås att det blir många fler.
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Liten sittande betongknalle, som togs fram som ett trafikhinder i centrummiljön och med anknytning till Borås som Knallebygd och togs fram 2016. Första skissen togs fram av Glen Johan Entrepenad och den slutliga av planarkitekten Jonas Yngström, som har jobbat i Borås.

Litt: Borås Tidning 2016-06-06

KNALLEN I BETONG

Rolig eller snygg? Betongknallen har fått känslorna att svalla.

Tekniska förvaltningen i Borås har beställt trafikhinder i form av Boråsknallen utförd i betong.

– Det är ingen skulptur, men lite finare än de vanliga trafikhindren, säger Jan-Åke Claesson, chef för Trafikenheten i Borås stad. enligt Borås tidning.

Det sitter två betongknallar och vaktar bron från Södra torget. Även på Torggatan har de placerats ut och nu börjar den dyka upp på allt fler ställen i centrala Borås.

Betongknallen gjuts på Ulricehamns Betong AB "UBAB" i en CNC-fräst form. Form och metod för att tillverka en sådan här ”skulptur” skiljer sig väsentligt från de som hör till UBABs vanliga produktion av byggnadselement. Med hjälp av UBABs goda kontaktnät med formgivare och snickerier är det nu alltså möjligt att mångfaldiga betongknallen. Tjugo stycken är hittills beställda. Vi på UBAB hoppas förstås att det blir många fler.
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Liten sittande betongknalle, som togs fram som ett trafikhinder i centrummiljön och med anknytning till Borås som Knallebygd och togs fram 2016. Första skissen togs fram av Glen Johan Entrepenad och den slutliga av planarkitekten Jonas Yngström, som har jobbat i Borås.

Litt: Borås Tidning 2016-06-06

KNALLEN I BETONG

Rolig eller snygg? Betongknallen har fått känslorna att svalla.

Tekniska förvaltningen i Borås har beställt trafikhinder i form av Boråsknallen utförd i betong.

– Det är ingen skulptur, men lite finare än de vanliga trafikhindren, säger Jan-Åke Claesson, chef för Trafikenheten i Borås stad. enligt Borås tidning.

Det sitter två betongknallar och vaktar bron från Södra torget. Även på Torggatan har de placerats ut och nu börjar den dyka upp på allt fler ställen i centrala Borås.

Betongknallen gjuts på Ulricehamns Betong AB "UBAB" i en CNC-fräst form. Form och metod för att tillverka en sådan här ”skulptur” skiljer sig väsentligt från de som hör till UBABs vanliga produktion av byggnadselement. Med hjälp av UBABs goda kontaktnät med formgivare och snickerier är det nu alltså möjligt att mångfaldiga betongknallen. Tjugo stycken är hittills beställda. Vi på UBAB hoppas förstås att det blir många fler.
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Liten sittande betongknalle, som togs fram som ett trafikhinder i centrummiljön och med anknytning till Borås som Knallebygd och togs fram 2016. Första skissen togs fram av Glen Johan Entrepenad och den slutliga av planarkitekten Jonas Yngström, som har jobbat i Borås.

Litt: Borås Tidning 2016-06-06

KNALLEN I BETONG

Rolig eller snygg? Betongknallen har fått känslorna att svalla.

Tekniska förvaltningen i Borås har beställt trafikhinder i form av Boråsknallen utförd i betong.

– Det är ingen skulptur, men lite finare än de vanliga trafikhindren, säger Jan-Åke Claesson, chef för Trafikenheten i Borås stad. enligt Borås tidning.

Det sitter två betongknallar och vaktar bron från Södra torget. Även på Torggatan har de placerats ut och nu börjar den dyka upp på allt fler ställen i centrala Borås.

Betongknallen gjuts på Ulricehamns Betong AB "UBAB" i en CNC-fräst form. Form och metod för att tillverka en sådan här ”skulptur” skiljer sig väsentligt från de som hör till UBABs vanliga produktion av byggnadselement. Med hjälp av UBABs goda kontaktnät med formgivare och snickerier är det nu alltså möjligt att mångfaldiga betongknallen. Tjugo stycken är hittills beställda. Vi på UBAB hoppas förstås att det blir många fler.
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Liten sittande betongknalle, som togs fram som ett trafikhinder i centrummiljön och med anknytning till Borås som Knallebygd och togs fram 2016. Första skissen togs fram av Glen Johan Entrepenad och den slutliga av planarkitekten Jonas Yngström, som har jobbat i Borås.

Litt: Borås Tidning 2016-06-06

KNALLEN I BETONG

Rolig eller snygg? Betongknallen har fått känslorna att svalla.

Tekniska förvaltningen i Borås har beställt trafikhinder i form av Boråsknallen utförd i betong.

– Det är ingen skulptur, men lite finare än de vanliga trafikhindren, säger Jan-Åke Claesson, chef för Trafikenheten i Borås stad. enligt Borås tidning.

Det sitter två betongknallar och vaktar bron från Södra torget. Även på Torggatan har de placerats ut och nu börjar den dyka upp på allt fler ställen i centrala Borås.

Betongknallen gjuts på Ulricehamns Betong AB "UBAB" i en CNC-fräst form. Form och metod för att tillverka en sådan här ”skulptur” skiljer sig väsentligt från de som hör till UBABs vanliga produktion av byggnadselement. Med hjälp av UBABs goda kontaktnät med formgivare och snickerier är det nu alltså möjligt att mångfaldiga betongknallen. Tjugo stycken är hittills beställda. Vi på UBAB hoppas förstås att det blir många fler.
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet
 • Liten sittande betongknalle, som togs fram som ett trafikhinder i centrummiljön och med anknytning till Borås som Knallebygd och togs fram 2016. Första skissen togs fram av Glen Johan Entrepenad och den slutliga av planarkitekten Jonas Yngström, som har jobbat i Borås.

Litt: Borås Tidning 2016-06-06

KNALLEN I BETONG

Rolig eller snygg? Betongknallen har fått känslorna att svalla.

Tekniska förvaltningen i Borås har beställt trafikhinder i form av Boråsknallen utförd i betong.

– Det är ingen skulptur, men lite finare än de vanliga trafikhindren, säger Jan-Åke Claesson, chef för Trafikenheten i Borås stad. enligt Borås tidning.

Det sitter två betongknallar och vaktar bron från Södra torget. Även på Torggatan har de placerats ut och nu börjar den dyka upp på allt fler ställen i centrala Borås.

Betongknallen gjuts på Ulricehamns Betong AB "UBAB" i en CNC-fräst form. Form och metod för att tillverka en sådan här ”skulptur” skiljer sig väsentligt från de som hör till UBABs vanliga produktion av byggnadselement. Med hjälp av UBABs goda kontaktnät med formgivare och snickerier är det nu alltså möjligt att mångfaldiga betongknallen. Tjugo stycken är hittills beställda. Vi på UBAB hoppas förstås att det blir många fler.
  Photo: Borås Museum och Textilmuseet

Figur

Share to