• Brev 1915-01-03 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. I mitten av brevet finns en pressad gullviva. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke Sverige 10 öre samt poststämpel: GRÄNNA 4 1 15]
Fru
Karin Cervin-Ellqvist
Stockholm
[skrivet snett i nedre vänstar hörnet: avs. Fru E Bauer
Björkudden
Grenna]
.
[Kuvert baksida]
[poststämpel: STOCKHOLM 5. 1. 15.]

[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal: John hälsar!]
[skrivet på tvären i höger marginal: Karin, jag tycker mycket
mycket om dej - 
det vet du väl -]
Björkudden 3. 1 1915
Käraste lilla Karin!
Tack så innerligt för ditt
brev o din nyårsönskan, just 
så som du skrev hade jag 
tänkt att be dej tänka på mej -
- tänka på mej i min
ensamhet - för se’ du, -
jag är bara [understruket: en.] Tack för allt
deltagande du visat mej under
det gångna året. Du har
hjälpt mej [överstruket: mycket] många gånger
.
[Sida 2]
Tack!
Antagligen kommer jag att
behöva ditt deltagande även
de kommande åren och hop-
pas jag att det alltid står
öppet för mej. Eller hur?
Ja Karin, här är gudomligt!
När bilen hade knagglat sig
över Grennas kullerstenar
och hade landsvägen framför
sig, med Vettern vid sidan
och Västanå berget i förgrunden
kände jag mig fullt lycklig.
När vi kommo upp till Bunn
var här slädföre. Nyårsafton
.
[Sidan 3]
var vi på Aranäs och doppade
i gryta, där var förtjusande
som vanligt. På kvällen
gjorde vi en månskens-
tur i släde, genom vita
skogar och isbelagda sjöar.
[inskrivet: Att överskrivet:D] det [understruket: var] gudomligt kan du
förstå. I morron ska
Barbro Weman o jag köra
[överstruket: f] själva ner till Grenna. 2 dar
har det nu snöat, så det
är nog före där neråt också. 
Jag har fått vår Mari till
hjälp i köket så nu går det 
.
[Sida 4]
bra. De första dagarna var
jag ganska ensam om ’et här.
Det är ändå betydligt mera
att göra i ett [inskrivet: ett bindestreck] bond-hushåll än
i sta’n.
När John Alfred går upp och ser
till blommorna kunde han gärna
ta vår post med (inte tidningarna)
till dej, och du vara så inner-
ligt snäll [överstruket: och] om du ville returnera dem.
Nyårsönskningarna, om det finnes
några, behöfs ju inte return.
men breven. Vill du?
Vad det vore roligt om du
vore här. Kom! Vi ska kuska
med egen släde och hämta dej
vid Gripenberg. Hälsa Carl!
Och tusen hälsningar från din tillgivna Ester-Lisa
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1915-01-03 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. I mitten av brevet finns en pressad gullviva. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke Sverige 10 öre samt poststämpel: GRÄNNA 4 1 15]
Fru
Karin Cervin-Ellqvist
Stockholm
[skrivet snett i nedre vänstar hörnet: avs. Fru E Bauer
Björkudden
Grenna]
.
[Kuvert baksida]
[poststämpel: STOCKHOLM 5. 1. 15.]

[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal: John hälsar!]
[skrivet på tvären i höger marginal: Karin, jag tycker mycket
mycket om dej - 
det vet du väl -]
Björkudden 3. 1 1915
Käraste lilla Karin!
Tack så innerligt för ditt
brev o din nyårsönskan, just 
så som du skrev hade jag 
tänkt att be dej tänka på mej -
- tänka på mej i min
ensamhet - för se’ du, -
jag är bara [understruket: en.] Tack för allt
deltagande du visat mej under
det gångna året. Du har
hjälpt mej [överstruket: mycket] många gånger
.
[Sida 2]
Tack!
Antagligen kommer jag att
behöva ditt deltagande även
de kommande åren och hop-
pas jag att det alltid står
öppet för mej. Eller hur?
Ja Karin, här är gudomligt!
När bilen hade knagglat sig
över Grennas kullerstenar
och hade landsvägen framför
sig, med Vettern vid sidan
och Västanå berget i förgrunden
kände jag mig fullt lycklig.
När vi kommo upp till Bunn
var här slädföre. Nyårsafton
.
[Sidan 3]
var vi på Aranäs och doppade
i gryta, där var förtjusande
som vanligt. På kvällen
gjorde vi en månskens-
tur i släde, genom vita
skogar och isbelagda sjöar.
[inskrivet: Att överskrivet:D] det [understruket: var] gudomligt kan du
förstå. I morron ska
Barbro Weman o jag köra
[överstruket: f] själva ner till Grenna. 2 dar
har det nu snöat, så det
är nog före där neråt också. 
Jag har fått vår Mari till
hjälp i köket så nu går det 
.
[Sida 4]
bra. De första dagarna var
jag ganska ensam om ’et här.
Det är ändå betydligt mera
att göra i ett [inskrivet: ett bindestreck] bond-hushåll än
i sta’n.
När John Alfred går upp och ser
till blommorna kunde han gärna
ta vår post med (inte tidningarna)
till dej, och du vara så inner-
ligt snäll [överstruket: och] om du ville returnera dem.
Nyårsönskningarna, om det finnes
några, behöfs ju inte return.
men breven. Vill du?
Vad det vore roligt om du
vore här. Kom! Vi ska kuska
med egen släde och hämta dej
vid Gripenberg. Hälsa Carl!
Och tusen hälsningar från din tillgivna Ester-Lisa
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1915-01-03 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. I mitten av brevet finns en pressad gullviva. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke Sverige 10 öre samt poststämpel: GRÄNNA 4 1 15]
Fru
Karin Cervin-Ellqvist
Stockholm
[skrivet snett i nedre vänstar hörnet: avs. Fru E Bauer
Björkudden
Grenna]
.
[Kuvert baksida]
[poststämpel: STOCKHOLM 5. 1. 15.]

[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal: John hälsar!]
[skrivet på tvären i höger marginal: Karin, jag tycker mycket
mycket om dej - 
det vet du väl -]
Björkudden 3. 1 1915
Käraste lilla Karin!
Tack så innerligt för ditt
brev o din nyårsönskan, just 
så som du skrev hade jag 
tänkt att be dej tänka på mej -
- tänka på mej i min
ensamhet - för se’ du, -
jag är bara [understruket: en.] Tack för allt
deltagande du visat mej under
det gångna året. Du har
hjälpt mej [överstruket: mycket] många gånger
.
[Sida 2]
Tack!
Antagligen kommer jag att
behöva ditt deltagande även
de kommande åren och hop-
pas jag att det alltid står
öppet för mej. Eller hur?
Ja Karin, här är gudomligt!
När bilen hade knagglat sig
över Grennas kullerstenar
och hade landsvägen framför
sig, med Vettern vid sidan
och Västanå berget i förgrunden
kände jag mig fullt lycklig.
När vi kommo upp till Bunn
var här slädföre. Nyårsafton
.
[Sidan 3]
var vi på Aranäs och doppade
i gryta, där var förtjusande
som vanligt. På kvällen
gjorde vi en månskens-
tur i släde, genom vita
skogar och isbelagda sjöar.
[inskrivet: Att överskrivet:D] det [understruket: var] gudomligt kan du
förstå. I morron ska
Barbro Weman o jag köra
[överstruket: f] själva ner till Grenna. 2 dar
har det nu snöat, så det
är nog före där neråt också. 
Jag har fått vår Mari till
hjälp i köket så nu går det 
.
[Sida 4]
bra. De första dagarna var
jag ganska ensam om ’et här.
Det är ändå betydligt mera
att göra i ett [inskrivet: ett bindestreck] bond-hushåll än
i sta’n.
När John Alfred går upp och ser
till blommorna kunde han gärna
ta vår post med (inte tidningarna)
till dej, och du vara så inner-
ligt snäll [överstruket: och] om du ville returnera dem.
Nyårsönskningarna, om det finnes
några, behöfs ju inte return.
men breven. Vill du?
Vad det vore roligt om du
vore här. Kom! Vi ska kuska
med egen släde och hämta dej
vid Gripenberg. Hälsa Carl!
Och tusen hälsningar från din tillgivna Ester-Lisa
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1915-01-03 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. I mitten av brevet finns en pressad gullviva. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke Sverige 10 öre samt poststämpel: GRÄNNA 4 1 15]
Fru
Karin Cervin-Ellqvist
Stockholm
[skrivet snett i nedre vänstar hörnet: avs. Fru E Bauer
Björkudden
Grenna]
.
[Kuvert baksida]
[poststämpel: STOCKHOLM 5. 1. 15.]

[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal: John hälsar!]
[skrivet på tvären i höger marginal: Karin, jag tycker mycket
mycket om dej - 
det vet du väl -]
Björkudden 3. 1 1915
Käraste lilla Karin!
Tack så innerligt för ditt
brev o din nyårsönskan, just 
så som du skrev hade jag 
tänkt att be dej tänka på mej -
- tänka på mej i min
ensamhet - för se’ du, -
jag är bara [understruket: en.] Tack för allt
deltagande du visat mej under
det gångna året. Du har
hjälpt mej [överstruket: mycket] många gånger
.
[Sida 2]
Tack!
Antagligen kommer jag att
behöva ditt deltagande även
de kommande åren och hop-
pas jag att det alltid står
öppet för mej. Eller hur?
Ja Karin, här är gudomligt!
När bilen hade knagglat sig
över Grennas kullerstenar
och hade landsvägen framför
sig, med Vettern vid sidan
och Västanå berget i förgrunden
kände jag mig fullt lycklig.
När vi kommo upp till Bunn
var här slädföre. Nyårsafton
.
[Sidan 3]
var vi på Aranäs och doppade
i gryta, där var förtjusande
som vanligt. På kvällen
gjorde vi en månskens-
tur i släde, genom vita
skogar och isbelagda sjöar.
[inskrivet: Att överskrivet:D] det [understruket: var] gudomligt kan du
förstå. I morron ska
Barbro Weman o jag köra
[överstruket: f] själva ner till Grenna. 2 dar
har det nu snöat, så det
är nog före där neråt också. 
Jag har fått vår Mari till
hjälp i köket så nu går det 
.
[Sida 4]
bra. De första dagarna var
jag ganska ensam om ’et här.
Det är ändå betydligt mera
att göra i ett [inskrivet: ett bindestreck] bond-hushåll än
i sta’n.
När John Alfred går upp och ser
till blommorna kunde han gärna
ta vår post med (inte tidningarna)
till dej, och du vara så inner-
ligt snäll [överstruket: och] om du ville returnera dem.
Nyårsönskningarna, om det finnes
några, behöfs ju inte return.
men breven. Vill du?
Vad det vore roligt om du
vore här. Kom! Vi ska kuska
med egen släde och hämta dej
vid Gripenberg. Hälsa Carl!
Och tusen hälsningar från din tillgivna Ester-Lisa
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1915-01-03 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. I mitten av brevet finns en pressad gullviva. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke Sverige 10 öre samt poststämpel: GRÄNNA 4 1 15]
Fru
Karin Cervin-Ellqvist
Stockholm
[skrivet snett i nedre vänstar hörnet: avs. Fru E Bauer
Björkudden
Grenna]
.
[Kuvert baksida]
[poststämpel: STOCKHOLM 5. 1. 15.]

[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal: John hälsar!]
[skrivet på tvären i höger marginal: Karin, jag tycker mycket
mycket om dej - 
det vet du väl -]
Björkudden 3. 1 1915
Käraste lilla Karin!
Tack så innerligt för ditt
brev o din nyårsönskan, just 
så som du skrev hade jag 
tänkt att be dej tänka på mej -
- tänka på mej i min
ensamhet - för se’ du, -
jag är bara [understruket: en.] Tack för allt
deltagande du visat mej under
det gångna året. Du har
hjälpt mej [överstruket: mycket] många gånger
.
[Sida 2]
Tack!
Antagligen kommer jag att
behöva ditt deltagande även
de kommande åren och hop-
pas jag att det alltid står
öppet för mej. Eller hur?
Ja Karin, här är gudomligt!
När bilen hade knagglat sig
över Grennas kullerstenar
och hade landsvägen framför
sig, med Vettern vid sidan
och Västanå berget i förgrunden
kände jag mig fullt lycklig.
När vi kommo upp till Bunn
var här slädföre. Nyårsafton
.
[Sidan 3]
var vi på Aranäs och doppade
i gryta, där var förtjusande
som vanligt. På kvällen
gjorde vi en månskens-
tur i släde, genom vita
skogar och isbelagda sjöar.
[inskrivet: Att överskrivet:D] det [understruket: var] gudomligt kan du
förstå. I morron ska
Barbro Weman o jag köra
[överstruket: f] själva ner till Grenna. 2 dar
har det nu snöat, så det
är nog före där neråt också. 
Jag har fått vår Mari till
hjälp i köket så nu går det 
.
[Sida 4]
bra. De första dagarna var
jag ganska ensam om ’et här.
Det är ändå betydligt mera
att göra i ett [inskrivet: ett bindestreck] bond-hushåll än
i sta’n.
När John Alfred går upp och ser
till blommorna kunde han gärna
ta vår post med (inte tidningarna)
till dej, och du vara så inner-
ligt snäll [överstruket: och] om du ville returnera dem.
Nyårsönskningarna, om det finnes
några, behöfs ju inte return.
men breven. Vill du?
Vad det vore roligt om du
vore här. Kom! Vi ska kuska
med egen släde och hämta dej
vid Gripenberg. Hälsa Carl!
Och tusen hälsningar från din tillgivna Ester-Lisa
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1915-01-03 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. I mitten av brevet finns en pressad gullviva. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke Sverige 10 öre samt poststämpel: GRÄNNA 4 1 15]
Fru
Karin Cervin-Ellqvist
Stockholm
[skrivet snett i nedre vänstar hörnet: avs. Fru E Bauer
Björkudden
Grenna]
.
[Kuvert baksida]
[poststämpel: STOCKHOLM 5. 1. 15.]

[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal: John hälsar!]
[skrivet på tvären i höger marginal: Karin, jag tycker mycket
mycket om dej - 
det vet du väl -]
Björkudden 3. 1 1915
Käraste lilla Karin!
Tack så innerligt för ditt
brev o din nyårsönskan, just 
så som du skrev hade jag 
tänkt att be dej tänka på mej -
- tänka på mej i min
ensamhet - för se’ du, -
jag är bara [understruket: en.] Tack för allt
deltagande du visat mej under
det gångna året. Du har
hjälpt mej [överstruket: mycket] många gånger
.
[Sida 2]
Tack!
Antagligen kommer jag att
behöva ditt deltagande även
de kommande åren och hop-
pas jag att det alltid står
öppet för mej. Eller hur?
Ja Karin, här är gudomligt!
När bilen hade knagglat sig
över Grennas kullerstenar
och hade landsvägen framför
sig, med Vettern vid sidan
och Västanå berget i förgrunden
kände jag mig fullt lycklig.
När vi kommo upp till Bunn
var här slädföre. Nyårsafton
.
[Sidan 3]
var vi på Aranäs och doppade
i gryta, där var förtjusande
som vanligt. På kvällen
gjorde vi en månskens-
tur i släde, genom vita
skogar och isbelagda sjöar.
[inskrivet: Att överskrivet:D] det [understruket: var] gudomligt kan du
förstå. I morron ska
Barbro Weman o jag köra
[överstruket: f] själva ner till Grenna. 2 dar
har det nu snöat, så det
är nog före där neråt också. 
Jag har fått vår Mari till
hjälp i köket så nu går det 
.
[Sida 4]
bra. De första dagarna var
jag ganska ensam om ’et här.
Det är ändå betydligt mera
att göra i ett [inskrivet: ett bindestreck] bond-hushåll än
i sta’n.
När John Alfred går upp och ser
till blommorna kunde han gärna
ta vår post med (inte tidningarna)
till dej, och du vara så inner-
ligt snäll [överstruket: och] om du ville returnera dem.
Nyårsönskningarna, om det finnes
några, behöfs ju inte return.
men breven. Vill du?
Vad det vore roligt om du
vore här. Kom! Vi ska kuska
med egen släde och hämta dej
vid Gripenberg. Hälsa Carl!
Och tusen hälsningar från din tillgivna Ester-Lisa
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1915-01-03 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, samt kuvert. I mitten av brevet finns en pressad gullviva. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert framsida]
[rött frimärke Sverige 10 öre samt poststämpel: GRÄNNA 4 1 15]
Fru
Karin Cervin-Ellqvist
Stockholm
[skrivet snett i nedre vänstar hörnet: avs. Fru E Bauer
Björkudden
Grenna]
.
[Kuvert baksida]
[poststämpel: STOCKHOLM 5. 1. 15.]

[Sida 1]
[skrivet på tvären i vänster marginal: John hälsar!]
[skrivet på tvären i höger marginal: Karin, jag tycker mycket
mycket om dej - 
det vet du väl -]
Björkudden 3. 1 1915
Käraste lilla Karin!
Tack så innerligt för ditt
brev o din nyårsönskan, just 
så som du skrev hade jag 
tänkt att be dej tänka på mej -
- tänka på mej i min
ensamhet - för se’ du, -
jag är bara [understruket: en.] Tack för allt
deltagande du visat mej under
det gångna året. Du har
hjälpt mej [överstruket: mycket] många gånger
.
[Sida 2]
Tack!
Antagligen kommer jag att
behöva ditt deltagande även
de kommande åren och hop-
pas jag att det alltid står
öppet för mej. Eller hur?
Ja Karin, här är gudomligt!
När bilen hade knagglat sig
över Grennas kullerstenar
och hade landsvägen framför
sig, med Vettern vid sidan
och Västanå berget i förgrunden
kände jag mig fullt lycklig.
När vi kommo upp till Bunn
var här slädföre. Nyårsafton
.
[Sidan 3]
var vi på Aranäs och doppade
i gryta, där var förtjusande
som vanligt. På kvällen
gjorde vi en månskens-
tur i släde, genom vita
skogar och isbelagda sjöar.
[inskrivet: Att överskrivet:D] det [understruket: var] gudomligt kan du
förstå. I morron ska
Barbro Weman o jag köra
[överstruket: f] själva ner till Grenna. 2 dar
har det nu snöat, så det
är nog före där neråt också. 
Jag har fått vår Mari till
hjälp i köket så nu går det 
.
[Sida 4]
bra. De första dagarna var
jag ganska ensam om ’et här.
Det är ändå betydligt mera
att göra i ett [inskrivet: ett bindestreck] bond-hushåll än
i sta’n.
När John Alfred går upp och ser
till blommorna kunde han gärna
ta vår post med (inte tidningarna)
till dej, och du vara så inner-
ligt snäll [överstruket: och] om du ville returnera dem.
Nyårsönskningarna, om det finnes
några, behöfs ju inte return.
men breven. Vill du?
Vad det vore roligt om du
vore här. Kom! Vi ska kuska
med egen släde och hämta dej
vid Gripenberg. Hälsa Carl!
Och tusen hälsningar från din tillgivna Ester-Lisa
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to