• KLM 43832. Tapet av papper. 8 st tapetbitar med flera olika tapetlager. Översta lagret har grå tryckt botten medaljongliknande mönster i guld och vitt med vita blommor och blad i. På ytan mellan dessa är blommor i gult, ljusblått och rosa med gröna blad tryckta. Även stiliserade blommor i guld. Dateras till 1950-1960-tal. Lagret under har grå tryckt botten med mönster i vitt, grått och grönt med datering till 1950-tal. Nästa lager har goffrerad botten i brun och beige färg. Blomtryck i rött, brunt och grönt med datering till 1940-tal. Nästa lager har melerad botten i brunt, grått, svart och rött med datering till 1930-tal. Lagret under har goffrerad yta i brunt med geometriska detaljer i svart, rött, guld och brunt. Dateras till 1920-1930-tal. Nästa lager har nästan yttäckande blom- och bladmönster i grå färger, på ytan mellan blommorna är ett rut- och prickraster tryckt. Dateras till 1920-tal. Lagret under har gulbrun botten och smala lodräta gula streck, datering till 1900-1920-tal. Nästa lager har tryckt botten i grönblå färg med utsprade ytor som bildar blommönster. Även tryckta gröna blad. Dateras till 1900-1920-tal. Lagret under har tryckt ljusgrön botten och mönster med grönbruna oliver. Utsparade ytor i bottenfärgen bildar bladmönster och i detta rosa detaljer. Datering till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med grå eller ofärgad botten. Fälten med grå botten har utparade ytor som bildar blommönster, med vinröda detaljer. De andra fälten har linjeraster i vinrött och grått med textilt utseende. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med helgrön botten eller ofärgad botten med grönt raster. Fälten med helgrön botten har utsparade ytor som bildar blombuketter, med ultramarinblåa detaljer. Fälten med rastertryck på ofärgad botten har tryckta stiliserade blommor i ultramarinblått. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har mycket strikt geometriskt medaljongmönster i brunt, otryckta ytor av bottnen bildar lodrätt randmönster. I medaljongernas mitt en blomma. Dateras till 1870-1880-tal(?). Lagret under har medaljongtryck i ultramarinblått på ofärgad botten. I varje medaljong en stiliserad blomma. Bottnen har en typ av prickraster. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager är schablonmålat med ljusgul målad botten och medaljongliknande mönster i brunt och rött. Undre delen består av stänktapet med ljusggrå målad botten och svarta stänk. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager har tryckt akantusmönster i brunt och mörkblått, dateras till 1840-1850-tal. Underst en vävd målad tapet med ljusblå botten och målad blom- och bladslinga i blått och vitt. Vid nedre delen av detta lager sitter en målad svart papperstapet, troligen samtida med den vävda tapeten. Datering: 1950-1960-tal.
  Photo: Ateva, Frida / Kalmar läns museum
 • KLM 43832. Tapet av papper. 8 st tapetbitar med flera olika tapetlager. Översta lagret har grå tryckt botten medaljongliknande mönster i guld och vitt med vita blommor och blad i. På ytan mellan dessa är blommor i gult, ljusblått och rosa med gröna blad tryckta. Även stiliserade blommor i guld. Dateras till 1950-1960-tal. Lagret under har grå tryckt botten med mönster i vitt, grått och grönt med datering till 1950-tal. Nästa lager har goffrerad botten i brun och beige färg. Blomtryck i rött, brunt och grönt med datering till 1940-tal. Nästa lager har melerad botten i brunt, grått, svart och rött med datering till 1930-tal. Lagret under har goffrerad yta i brunt med geometriska detaljer i svart, rött, guld och brunt. Dateras till 1920-1930-tal. Nästa lager har nästan yttäckande blom- och bladmönster i grå färger, på ytan mellan blommorna är ett rut- och prickraster tryckt. Dateras till 1920-tal. Lagret under har gulbrun botten och smala lodräta gula streck, datering till 1900-1920-tal. Nästa lager har tryckt botten i grönblå färg med utsprade ytor som bildar blommönster. Även tryckta gröna blad. Dateras till 1900-1920-tal. Lagret under har tryckt ljusgrön botten och mönster med grönbruna oliver. Utsparade ytor i bottenfärgen bildar bladmönster och i detta rosa detaljer. Datering till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med grå eller ofärgad botten. Fälten med grå botten har utparade ytor som bildar blommönster, med vinröda detaljer. De andra fälten har linjeraster i vinrött och grått med textilt utseende. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med helgrön botten eller ofärgad botten med grönt raster. Fälten med helgrön botten har utsparade ytor som bildar blombuketter, med ultramarinblåa detaljer. Fälten med rastertryck på ofärgad botten har tryckta stiliserade blommor i ultramarinblått. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har mycket strikt geometriskt medaljongmönster i brunt, otryckta ytor av bottnen bildar lodrätt randmönster. I medaljongernas mitt en blomma. Dateras till 1870-1880-tal(?). Lagret under har medaljongtryck i ultramarinblått på ofärgad botten. I varje medaljong en stiliserad blomma. Bottnen har en typ av prickraster. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager är schablonmålat med ljusgul målad botten och medaljongliknande mönster i brunt och rött. Undre delen består av stänktapet med ljusggrå målad botten och svarta stänk. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager har tryckt akantusmönster i brunt och mörkblått, dateras till 1840-1850-tal. Underst en vävd målad tapet med ljusblå botten och målad blom- och bladslinga i blått och vitt. Vid nedre delen av detta lager sitter en målad svart papperstapet, troligen samtida med den vävda tapeten. Datering: 1950-1960-tal.
  Photo: Ateva, Frida / Kalmar läns museum
 • KLM 43832. Tapet av papper. 8 st tapetbitar med flera olika tapetlager. Översta lagret har grå tryckt botten medaljongliknande mönster i guld och vitt med vita blommor och blad i. På ytan mellan dessa är blommor i gult, ljusblått och rosa med gröna blad tryckta. Även stiliserade blommor i guld. Dateras till 1950-1960-tal. Lagret under har grå tryckt botten med mönster i vitt, grått och grönt med datering till 1950-tal. Nästa lager har goffrerad botten i brun och beige färg. Blomtryck i rött, brunt och grönt med datering till 1940-tal. Nästa lager har melerad botten i brunt, grått, svart och rött med datering till 1930-tal. Lagret under har goffrerad yta i brunt med geometriska detaljer i svart, rött, guld och brunt. Dateras till 1920-1930-tal. Nästa lager har nästan yttäckande blom- och bladmönster i grå färger, på ytan mellan blommorna är ett rut- och prickraster tryckt. Dateras till 1920-tal. Lagret under har gulbrun botten och smala lodräta gula streck, datering till 1900-1920-tal. Nästa lager har tryckt botten i grönblå färg med utsprade ytor som bildar blommönster. Även tryckta gröna blad. Dateras till 1900-1920-tal. Lagret under har tryckt ljusgrön botten och mönster med grönbruna oliver. Utsparade ytor i bottenfärgen bildar bladmönster och i detta rosa detaljer. Datering till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med grå eller ofärgad botten. Fälten med grå botten har utparade ytor som bildar blommönster, med vinröda detaljer. De andra fälten har linjeraster i vinrött och grått med textilt utseende. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med helgrön botten eller ofärgad botten med grönt raster. Fälten med helgrön botten har utsparade ytor som bildar blombuketter, med ultramarinblåa detaljer. Fälten med rastertryck på ofärgad botten har tryckta stiliserade blommor i ultramarinblått. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har mycket strikt geometriskt medaljongmönster i brunt, otryckta ytor av bottnen bildar lodrätt randmönster. I medaljongernas mitt en blomma. Dateras till 1870-1880-tal(?). Lagret under har medaljongtryck i ultramarinblått på ofärgad botten. I varje medaljong en stiliserad blomma. Bottnen har en typ av prickraster. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager är schablonmålat med ljusgul målad botten och medaljongliknande mönster i brunt och rött. Undre delen består av stänktapet med ljusggrå målad botten och svarta stänk. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager har tryckt akantusmönster i brunt och mörkblått, dateras till 1840-1850-tal. Underst en vävd målad tapet med ljusblå botten och målad blom- och bladslinga i blått och vitt. Vid nedre delen av detta lager sitter en målad svart papperstapet, troligen samtida med den vävda tapeten. Datering: 1950-1960-tal.
  Photo: Ateva, Frida / Kalmar läns museum
 • KLM 43832. Tapet av papper. 8 st tapetbitar med flera olika tapetlager. Översta lagret har grå tryckt botten medaljongliknande mönster i guld och vitt med vita blommor och blad i. På ytan mellan dessa är blommor i gult, ljusblått och rosa med gröna blad tryckta. Även stiliserade blommor i guld. Dateras till 1950-1960-tal. Lagret under har grå tryckt botten med mönster i vitt, grått och grönt med datering till 1950-tal. Nästa lager har goffrerad botten i brun och beige färg. Blomtryck i rött, brunt och grönt med datering till 1940-tal. Nästa lager har melerad botten i brunt, grått, svart och rött med datering till 1930-tal. Lagret under har goffrerad yta i brunt med geometriska detaljer i svart, rött, guld och brunt. Dateras till 1920-1930-tal. Nästa lager har nästan yttäckande blom- och bladmönster i grå färger, på ytan mellan blommorna är ett rut- och prickraster tryckt. Dateras till 1920-tal. Lagret under har gulbrun botten och smala lodräta gula streck, datering till 1900-1920-tal. Nästa lager har tryckt botten i grönblå färg med utsprade ytor som bildar blommönster. Även tryckta gröna blad. Dateras till 1900-1920-tal. Lagret under har tryckt ljusgrön botten och mönster med grönbruna oliver. Utsparade ytor i bottenfärgen bildar bladmönster och i detta rosa detaljer. Datering till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med grå eller ofärgad botten. Fälten med grå botten har utparade ytor som bildar blommönster, med vinröda detaljer. De andra fälten har linjeraster i vinrött och grått med textilt utseende. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med helgrön botten eller ofärgad botten med grönt raster. Fälten med helgrön botten har utsparade ytor som bildar blombuketter, med ultramarinblåa detaljer. Fälten med rastertryck på ofärgad botten har tryckta stiliserade blommor i ultramarinblått. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har mycket strikt geometriskt medaljongmönster i brunt, otryckta ytor av bottnen bildar lodrätt randmönster. I medaljongernas mitt en blomma. Dateras till 1870-1880-tal(?). Lagret under har medaljongtryck i ultramarinblått på ofärgad botten. I varje medaljong en stiliserad blomma. Bottnen har en typ av prickraster. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager är schablonmålat med ljusgul målad botten och medaljongliknande mönster i brunt och rött. Undre delen består av stänktapet med ljusggrå målad botten och svarta stänk. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager har tryckt akantusmönster i brunt och mörkblått, dateras till 1840-1850-tal. Underst en vävd målad tapet med ljusblå botten och målad blom- och bladslinga i blått och vitt. Vid nedre delen av detta lager sitter en målad svart papperstapet, troligen samtida med den vävda tapeten. Datering: 1950-1960-tal.
  Photo: Ateva, Frida / Kalmar läns museum
 • KLM 43832. Tapet av papper. 8 st tapetbitar med flera olika tapetlager. Översta lagret har grå tryckt botten medaljongliknande mönster i guld och vitt med vita blommor och blad i. På ytan mellan dessa är blommor i gult, ljusblått och rosa med gröna blad tryckta. Även stiliserade blommor i guld. Dateras till 1950-1960-tal. Lagret under har grå tryckt botten med mönster i vitt, grått och grönt med datering till 1950-tal. Nästa lager har goffrerad botten i brun och beige färg. Blomtryck i rött, brunt och grönt med datering till 1940-tal. Nästa lager har melerad botten i brunt, grått, svart och rött med datering till 1930-tal. Lagret under har goffrerad yta i brunt med geometriska detaljer i svart, rött, guld och brunt. Dateras till 1920-1930-tal. Nästa lager har nästan yttäckande blom- och bladmönster i grå färger, på ytan mellan blommorna är ett rut- och prickraster tryckt. Dateras till 1920-tal. Lagret under har gulbrun botten och smala lodräta gula streck, datering till 1900-1920-tal. Nästa lager har tryckt botten i grönblå färg med utsprade ytor som bildar blommönster. Även tryckta gröna blad. Dateras till 1900-1920-tal. Lagret under har tryckt ljusgrön botten och mönster med grönbruna oliver. Utsparade ytor i bottenfärgen bildar bladmönster och i detta rosa detaljer. Datering till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med grå eller ofärgad botten. Fälten med grå botten har utparade ytor som bildar blommönster, med vinröda detaljer. De andra fälten har linjeraster i vinrött och grått med textilt utseende. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med helgrön botten eller ofärgad botten med grönt raster. Fälten med helgrön botten har utsparade ytor som bildar blombuketter, med ultramarinblåa detaljer. Fälten med rastertryck på ofärgad botten har tryckta stiliserade blommor i ultramarinblått. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har mycket strikt geometriskt medaljongmönster i brunt, otryckta ytor av bottnen bildar lodrätt randmönster. I medaljongernas mitt en blomma. Dateras till 1870-1880-tal(?). Lagret under har medaljongtryck i ultramarinblått på ofärgad botten. I varje medaljong en stiliserad blomma. Bottnen har en typ av prickraster. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager är schablonmålat med ljusgul målad botten och medaljongliknande mönster i brunt och rött. Undre delen består av stänktapet med ljusggrå målad botten och svarta stänk. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager har tryckt akantusmönster i brunt och mörkblått, dateras till 1840-1850-tal. Underst en vävd målad tapet med ljusblå botten och målad blom- och bladslinga i blått och vitt. Vid nedre delen av detta lager sitter en målad svart papperstapet, troligen samtida med den vävda tapeten. Datering: 1950-1960-tal.
  Photo: Ateva, Frida / Kalmar läns museum
 • KLM 43832. Tapet av papper. 8 st tapetbitar med flera olika tapetlager. Översta lagret har grå tryckt botten medaljongliknande mönster i guld och vitt med vita blommor och blad i. På ytan mellan dessa är blommor i gult, ljusblått och rosa med gröna blad tryckta. Även stiliserade blommor i guld. Dateras till 1950-1960-tal. Lagret under har grå tryckt botten med mönster i vitt, grått och grönt med datering till 1950-tal. Nästa lager har goffrerad botten i brun och beige färg. Blomtryck i rött, brunt och grönt med datering till 1940-tal. Nästa lager har melerad botten i brunt, grått, svart och rött med datering till 1930-tal. Lagret under har goffrerad yta i brunt med geometriska detaljer i svart, rött, guld och brunt. Dateras till 1920-1930-tal. Nästa lager har nästan yttäckande blom- och bladmönster i grå färger, på ytan mellan blommorna är ett rut- och prickraster tryckt. Dateras till 1920-tal. Lagret under har gulbrun botten och smala lodräta gula streck, datering till 1900-1920-tal. Nästa lager har tryckt botten i grönblå färg med utsprade ytor som bildar blommönster. Även tryckta gröna blad. Dateras till 1900-1920-tal. Lagret under har tryckt ljusgrön botten och mönster med grönbruna oliver. Utsparade ytor i bottenfärgen bildar bladmönster och i detta rosa detaljer. Datering till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med grå eller ofärgad botten. Fälten med grå botten har utparade ytor som bildar blommönster, med vinröda detaljer. De andra fälten har linjeraster i vinrött och grått med textilt utseende. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har lodräta fältindelningar med helgrön botten eller ofärgad botten med grönt raster. Fälten med helgrön botten har utsparade ytor som bildar blombuketter, med ultramarinblåa detaljer. Fälten med rastertryck på ofärgad botten har tryckta stiliserade blommor i ultramarinblått. Dateras till 1900-1910-tal. Nästa lager har mycket strikt geometriskt medaljongmönster i brunt, otryckta ytor av bottnen bildar lodrätt randmönster. I medaljongernas mitt en blomma. Dateras till 1870-1880-tal(?). Lagret under har medaljongtryck i ultramarinblått på ofärgad botten. I varje medaljong en stiliserad blomma. Bottnen har en typ av prickraster. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager är schablonmålat med ljusgul målad botten och medaljongliknande mönster i brunt och rött. Undre delen består av stänktapet med ljusggrå målad botten och svarta stänk. Dateras till 1840-1850-tal. Nästa lager har tryckt akantusmönster i brunt och mörkblått, dateras till 1840-1850-tal. Underst en vävd målad tapet med ljusblå botten och målad blom- och bladslinga i blått och vitt. Vid nedre delen av detta lager sitter en målad svart papperstapet, troligen samtida med den vävda tapeten. Datering: 1950-1960-tal.
  Photo: Ateva, Frida / Kalmar läns museum

Tapet

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to