Tavla

1 comment

  • Porträttet föreställer Ella von Rosens make: Överstekammarjunkaren/Kommendören Carl Gustaf von Rosen (1824-1909).

Share to