Tavla

1 comment

  • Porträttet föreställer dockskåpsägarinnan själv: Ella von Rosen, född Carlton-Moore (1843-1892).

Share to