• Svarvardetaljer i metall.
Tillverkaren Erik Persson arbetade inledningsvis på Kruses väveri och började sedan på Thulinverken. Under en fortbildningskurs tillverkade han svarvardetaljerna, prover avlagda under kursen. Erik arbetade först som metallarbetare på Thulinverken och blev sedan avsynare.
1) Rektangulär form. Åtta hål av varierande storlek. Märkt: NR. 17, ERIK PERSSON.
L. 16 cm, B. 7, 5 cm, H. 1, 4 cm.
2-3) Rektangulär, går att dela i två bitar. Märkt: NR 17 E.P., ERIK PERSSON
L. 13 cm, B. 6,4 cm, H. 1cm
4) Axel med utvändigt gängat mittparti. Påskruvat på denna ett invändigt gängat rör. Märkt: E. PERSSON.
L. 15, 5 cm, D. 5 cm.
5) Avlång, rektangulär med tre genomborrade hål. Rörformad del på kortsidan. L. 9 cm, B. 1,8 cm, H. 1,8 cm.
6) Rätblock med texten: " CEJ 8, 50 mm" . L 3 cm, B 0,9 cm, Dj. 0,9 cm.
7) Rätblock med texten: "CEJ 8 mm". L 3 cm, B 0, 8 cm, Dj. 0, 9 cm.
8) Rätblock med texten: "CEJ 6, 50 mm". L 3 cm, B 0, 6 cm, Dj. 0, 9 cm.
9) Axel, svarvad med kula på mitten, märkt: "NR. 17 E.P". L 11 cm, Omkrets på bredaste stället. 16 cm.
10) Cylinder med rutig, räfflad yta. Skruv med mutter går rakt igonom cylindern. Märkt: "NR. 17 E.P" L 8 cm, Diam. 3 cm.
11) Stor tjock skruv med mutter. Märkt: "NR. 17 E.P". L 8 cm, Diam. 8 cm.
12) Hjul med ekrar. Ytterdelen på hjulet är gängat på 3 ställen. Diam. 9, 6 cm.
13) Stjärnformat hjul fast satt i ställning med vingmuttrar och skruvar. H 10, 8 cm, B 10 cm, Dj. 5, 3 cm.

Några av delarna har varit utställt i Landskrona museums utställning "Öppet pga inventering" i montern för nyskänkta föremål, 1998-2006.
    Photo: Landskrona museum

Examensprov

Share to