Porslinskoppar

Varv: Källhagens Varv, Ort: Sve, Stockholm, År: 1921

Share to