• När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum
 • När vägen mellan Växjö och Rottne skulle byggas om år 1999, gjordes en arkeologisk undersökning inom en mindre del av gravfältet RAÄ 11 i Söraby socken. Fornlämningen visade sig vara betydligt mer komplex än vad man föreställt sig. Man hittade ytterligare åtta stensättningar och två domarringar, med fynd av bland annat ett likarmat spänne, ler- och glaspärlor, bronsknappar och en pincett, liksom en stor stenpackning med mängder av små stenkonstruktioner som innehöll brända ben, harts och kol. Dessa gravar var från perioden yngre romersk järnålder till vendeltid (400 - 800 e. Kr.) Utöver det fann man två skeppsristningar, varav den ena fanns på en av domarringarnas klumpstenar och den andra på ett markfast block. I strandkanten var också tre garvningsgropar från yngre romersk järnålder respektive folkvandringstid - vendeltid. När dessa lämningar var undersökta och borttagna gjordes ytterligare en avbaning med grävmaskin. Under det som arkeologerna trodde var ett naturligt grus- och sandlager, visade det sig finnas spår av två långhus och ett tjugotal brandgravar. De daterades till senare delen av förromersk järnålder till och med äldre romersk järnålder (ca 200 f. Kr. - 200 e. Kr.). Tre av brandgravarna innehöll vapengåvor med bland annat en lansspets och ett eneggat svärd. Två av brandgravarna med gravurnor hade placerats intill väggen i ett av husen, som en del av en ritual. Längst i botten fanns också boplatslämningar och fynd från olika delar av stenåldern.
  Photo: Kulturparken Småland / Smålands museum

Arkeologisk undersökning

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to