• Fartygsmodell av Svenska Amerikaliniens fartyg Marieholm byggd 1934.
    Photo: Allesson Nyberg, Susanna / Sjöhistoriska museet

Fartygsmodell

Order this image

Share to