Schalett

503 Kön KVINNA

Tunn kvadratisk vit (gulnad) schalett. Med bård av ränder vävda med tjockare garn. Smala ränder av tjockare garn bildar också ett rutmönster med ca 10 cm stora rutor i huvuddukens mittspegel. Stärkt.

På en tygetikett fastsydd i ett hörn står: "JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN I GÖTEBORG 1923 GRUPP: ALLMOGETEXTIL Katalog N:r ..... Inv. N:r 7 (39) Ägare: Göteborgs och Bohusläns Hemslöjdsförening". Pappersetikett, text:25/ Hufvudduk fr. Presteröd Västerlanda Inland Ke". Etiketten förvaras i Bilagepärmen. Etiketten avlägsnades vid registreringen.

Enligt tidigare katalogisering var Uddevalla Hemslöjdsförening senaste ägare.

Ytterligare uppgifter om gåvan UM024798 – UM024 883, se UM024798.

Smutsig, bruna fuktränder överallt. Några mörkbruna fläckar vid kanten. 2x4 små revor mitt på. Ett litet hål.

Litteratur: Nylén, Anna-Maja, Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar, Nordiska museets handlingar 77, Lund 1971, sid. 56-57.

Widhja, Inger, Takhimlar och brudhandskar, Skrifter från Skaraborgs länsmuseum nr 12, Skara 1990, sid. 110-111.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to