Konservburk

Cylinderformad burk med tryckt dekor på plåten. Lock i äldre stil. Text: "Aptit-bitar med vinsås. Fiskkonservfabrikernas förening inlagd av A-B Elis Lucheys konservfabrik". På undersidan innehållsdeklaration ochn prismärkningskod.

Om givaren, se UM 26667.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to