Stol

Senempirestol. Grön med vita kantlinjer.

Svarvade framben. Bakåtsvängda, fyrsidiga bakben. Svängda ryggståndare.

Rygg med tre horisontala spjälor. Den översta är svarvad. De två nedre är rektangulära och genombrutna. Sits av flätad rotting.

Sitsen och färgen är sekundär (från 1800-talets slut).

Stolarna har tillhört en uppsättning om tolv stolar som stod i direktionsrummet på Kampenhofs bomullsväveri och spinneri, Uddevalla.

Nordverk AB, Uddevalla förvärvade 1954 Kampenhof genom sin chef Lennart Ullberg. I lokalerna vid Västerlånggatan, Uddevalla, drevs verksamhet innan de byggde nytt på Kuröds industriområde, Uddevalla. Givaren erhöll UM025941 och UM025942 inklusive ytterligare elva stolar från direktionsrummet på Kampenhof som gåva av Lennart Ullberg.

Stolarna har därefter delats upp i grupper om fyra och fyra och spritts till givarens bekanta.

Något bord som ingått i möblemanget har aldrig familjen sett eller hört talas om (uppgift den 4 september 2008 från givarens dotter).

September 2008: Enligt antikvarie Birgitta Martinius, Mölndals museum, som undersökte vad som finns i museets samlingar av Lindometillverkade möbler, så är detta inte en stol som kan hänföras till detta område eller någon annan svensk tillverkare. Flera detaljer var okända för henne exempelvis de rektangulära formerna i ryggtavlan samt avslutningarna nertill på frambenen. Eventuellt engelsk tillverkning.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to