• "Plan för undervisning i konstsömnad och gammalsvensk konstväfnad" på Handarbetets Vänner i Stockholm. I prospeket ligger föreningens stadgar, antagna 29 mars 1895, och ett kort.

Prospektet är tryckt 1895 i Stockholm.
    Photo: Hemslöjdens Samlingar

Kursprospekt

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to