• Sex skisser med förslag till ryamattor till Drevs kyrka.

GHKL 4026:1 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:2 
Förslag till rya till Drevs kyrka, motiv från dopfunten, 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:3 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet"

GHKL 4026:4
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet".

GHKL 4026:5
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10

GHKL 4026:6
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
"Motiv från dopfunten"
På skissen finns anteckningar gjorda.

BAKGRUND
Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915.

Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar.

Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.
  Photo: Hemslöjdens Samlingar
 • Sex skisser med förslag till ryamattor till Drevs kyrka.

GHKL 4026:1 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:2 
Förslag till rya till Drevs kyrka, motiv från dopfunten, 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:3 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet"

GHKL 4026:4
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet".

GHKL 4026:5
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10

GHKL 4026:6
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
"Motiv från dopfunten"
På skissen finns anteckningar gjorda.

BAKGRUND
Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915.

Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar.

Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.
  Photo: Hemslöjdens Samlingar
 • Sex skisser med förslag till ryamattor till Drevs kyrka.

GHKL 4026:1 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:2 
Förslag till rya till Drevs kyrka, motiv från dopfunten, 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:3 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet"

GHKL 4026:4
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet".

GHKL 4026:5
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10

GHKL 4026:6
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
"Motiv från dopfunten"
På skissen finns anteckningar gjorda.

BAKGRUND
Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915.

Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar.

Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.
  Photo: Hemslöjdens Samlingar
 • Sex skisser med förslag till ryamattor till Drevs kyrka.

GHKL 4026:1 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:2 
Förslag till rya till Drevs kyrka, motiv från dopfunten, 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:3 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet"

GHKL 4026:4
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet".

GHKL 4026:5
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10

GHKL 4026:6
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
"Motiv från dopfunten"
På skissen finns anteckningar gjorda.

BAKGRUND
Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915.

Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar.

Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.
  Photo: Hemslöjdens Samlingar
 • Sex skisser med förslag till ryamattor till Drevs kyrka.

GHKL 4026:1 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:2 
Förslag till rya till Drevs kyrka, motiv från dopfunten, 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:3 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet"

GHKL 4026:4
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet".

GHKL 4026:5
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10

GHKL 4026:6
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
"Motiv från dopfunten"
På skissen finns anteckningar gjorda.

BAKGRUND
Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915.

Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar.

Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.
  Photo: Hemslöjdens Samlingar
 • Sex skisser med förslag till ryamattor till Drevs kyrka.

GHKL 4026:1 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:2 
Förslag till rya till Drevs kyrka, motiv från dopfunten, 1,21 x 2,00 m. Skisstorlek ca 12 x 20 cm, skala 1:10

GHKL 4026:3 
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet"

GHKL 4026:4
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
Motiv "Livsträdet".

GHKL 4026:5
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10

GHKL 4026:6
Förslag till rya till Drevs kyrka 1,21 x 1,60 m. Skisstorlek ca 12 x 16 cm, skala 1:10
"Motiv från dopfunten"
På skissen finns anteckningar gjorda.

BAKGRUND
Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915.

Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar.

Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.
  Photo: Hemslöjdens Samlingar

Skiss

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to