TFNAPP 386

1 comment

  • Tfn 386 togs fram för i första hand luftbevakningen och kallades därför oftast för ls-telefonen En mycket användbar telefon och ingick länge i trådsignalutrustningar för stril och baser. En senare variant, Tfn 387, modifierades och kunde användas för teledriftarbeten i stril och basernas anläggningar.

Leave a comment or send an inquiry

Share to