Fartygsmodell

Modell av furu, betsad. Flotte, tudelad, jämte mudderskopa och liggande spel. Dubbla pollare i alla hörn samt två pumpar på flotten.

Select the images you want to order

Share to