Vattenuppfodringsverk, modell

Modell av vattenuppfodringsverk vid Björsta gruva. Text på etikett på föremålet: "XII 36".

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to