Två tryck:

A) Visar sidan av ett fartyg som är fullastat med människor och fler försöker tränga sig ombord.

B) I aktern p fartyg står en mängd personer, vinkar med näsdukar och hurrar eller sjunger "God save the Queen", man ser aktern av det avseglande engelska örlogsfartyget.

Share to