Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Karta över Afrika

Mått: 165 x 99; d. ena käppen saknas. Visande "The Gold Fields of South Africa". "Fleer of the Union Steam Ship Co. Ltd."

Utgiven av "Union Steam Ship Co", London 1898. Trasig nedtill.

Kartan visar ångbåtsrutter mellan England och Sydafrika; mineraltillgångar markerade på kartan och vilka länder som besitter olika delar av Afrika.

Rundstav har varit fastspikade i nerkanten, profilerad fernissad käpp/ribba i ovankanten. Båda ligger bevarade i pappröret som kartan rullats på.

Lappkatalog:

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to