• KLM 28585:8. Hålkortsmaskin, tabulator. Användes för att läsa informationen på hålkorten, bearbeta den i form av räkneoperationer och sedan skriva ut resultatet på papper. Av svartlackerad metall. På fronten ett utrymme för inmatning av hålkort samt diverse knappar. Upptill komponenter för utskrift på papper. På vardera kortsida ett bord. På baksidan utrymme för kortens utmatning samt ett bord. Maskinen har från början varit mekanisk med gjorts om med motor och elektroniska komponenter. På framsidan en påslagningsknapp och på sidan en svart elsladd. På högra sidan kan en skärm kopplas till maskinen, på denna visades troligen den beräkning som tabulatorn skrev ut. På baksidan ett utrymme för isättning av kassetter med programmering, KLM 28585:9:1-4. På maskinen diverse fastskruvade metallskyltar samt ett klistermärke, samtliga med information om tillverkaren och produktionen, bl.a: POWERS SAMAS ACCOUNTING MACHINES ENGLAND samt POWERS FOUR TABULATOR. På högra kortsidan en mindre metallskylt med instansat nummer: 0264.

Till maskinen hör fyra extra komponenter, tre in/utmatningsbord samt en pappershållare. Delarna på tabulatorns ovansida kan bytas ut mot dessa.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 28585:8. Hålkortsmaskin, tabulator. Användes för att läsa informationen på hålkorten, bearbeta den i form av räkneoperationer och sedan skriva ut resultatet på papper. Av svartlackerad metall. På fronten ett utrymme för inmatning av hålkort samt diverse knappar. Upptill komponenter för utskrift på papper. På vardera kortsida ett bord. På baksidan utrymme för kortens utmatning samt ett bord. Maskinen har från början varit mekanisk med gjorts om med motor och elektroniska komponenter. På framsidan en påslagningsknapp och på sidan en svart elsladd. På högra sidan kan en skärm kopplas till maskinen, på denna visades troligen den beräkning som tabulatorn skrev ut. På baksidan ett utrymme för isättning av kassetter med programmering, KLM 28585:9:1-4. På maskinen diverse fastskruvade metallskyltar samt ett klistermärke, samtliga med information om tillverkaren och produktionen, bl.a: POWERS SAMAS ACCOUNTING MACHINES ENGLAND samt POWERS FOUR TABULATOR. På högra kortsidan en mindre metallskylt med instansat nummer: 0264.

Till maskinen hör fyra extra komponenter, tre in/utmatningsbord samt en pappershållare. Delarna på tabulatorns ovansida kan bytas ut mot dessa.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 28585:8. Hålkortsmaskin, tabulator. Användes för att läsa informationen på hålkorten, bearbeta den i form av räkneoperationer och sedan skriva ut resultatet på papper. Av svartlackerad metall. På fronten ett utrymme för inmatning av hålkort samt diverse knappar. Upptill komponenter för utskrift på papper. På vardera kortsida ett bord. På baksidan utrymme för kortens utmatning samt ett bord. Maskinen har från början varit mekanisk med gjorts om med motor och elektroniska komponenter. På framsidan en påslagningsknapp och på sidan en svart elsladd. På högra sidan kan en skärm kopplas till maskinen, på denna visades troligen den beräkning som tabulatorn skrev ut. På baksidan ett utrymme för isättning av kassetter med programmering, KLM 28585:9:1-4. På maskinen diverse fastskruvade metallskyltar samt ett klistermärke, samtliga med information om tillverkaren och produktionen, bl.a: POWERS SAMAS ACCOUNTING MACHINES ENGLAND samt POWERS FOUR TABULATOR. På högra kortsidan en mindre metallskylt med instansat nummer: 0264.

Till maskinen hör fyra extra komponenter, tre in/utmatningsbord samt en pappershållare. Delarna på tabulatorns ovansida kan bytas ut mot dessa.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 28585:8. Hålkortsmaskin, tabulator. Användes för att läsa informationen på hålkorten, bearbeta den i form av räkneoperationer och sedan skriva ut resultatet på papper. Av svartlackerad metall. På fronten ett utrymme för inmatning av hålkort samt diverse knappar. Upptill komponenter för utskrift på papper. På vardera kortsida ett bord. På baksidan utrymme för kortens utmatning samt ett bord. Maskinen har från början varit mekanisk med gjorts om med motor och elektroniska komponenter. På framsidan en påslagningsknapp och på sidan en svart elsladd. På högra sidan kan en skärm kopplas till maskinen, på denna visades troligen den beräkning som tabulatorn skrev ut. På baksidan ett utrymme för isättning av kassetter med programmering, KLM 28585:9:1-4. På maskinen diverse fastskruvade metallskyltar samt ett klistermärke, samtliga med information om tillverkaren och produktionen, bl.a: POWERS SAMAS ACCOUNTING MACHINES ENGLAND samt POWERS FOUR TABULATOR. På högra kortsidan en mindre metallskylt med instansat nummer: 0264.

Till maskinen hör fyra extra komponenter, tre in/utmatningsbord samt en pappershållare. Delarna på tabulatorns ovansida kan bytas ut mot dessa.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 28585:8. Hålkortsmaskin, tabulator. Användes för att läsa informationen på hålkorten, bearbeta den i form av räkneoperationer och sedan skriva ut resultatet på papper. Av svartlackerad metall. På fronten ett utrymme för inmatning av hålkort samt diverse knappar. Upptill komponenter för utskrift på papper. På vardera kortsida ett bord. På baksidan utrymme för kortens utmatning samt ett bord. Maskinen har från början varit mekanisk med gjorts om med motor och elektroniska komponenter. På framsidan en påslagningsknapp och på sidan en svart elsladd. På högra sidan kan en skärm kopplas till maskinen, på denna visades troligen den beräkning som tabulatorn skrev ut. På baksidan ett utrymme för isättning av kassetter med programmering, KLM 28585:9:1-4. På maskinen diverse fastskruvade metallskyltar samt ett klistermärke, samtliga med information om tillverkaren och produktionen, bl.a: POWERS SAMAS ACCOUNTING MACHINES ENGLAND samt POWERS FOUR TABULATOR. På högra kortsidan en mindre metallskylt med instansat nummer: 0264.

Till maskinen hör fyra extra komponenter, tre in/utmatningsbord samt en pappershållare. Delarna på tabulatorns ovansida kan bytas ut mot dessa.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 28585:8. Hålkortsmaskin, tabulator. Användes för att läsa informationen på hålkorten, bearbeta den i form av räkneoperationer och sedan skriva ut resultatet på papper. Av svartlackerad metall. På fronten ett utrymme för inmatning av hålkort samt diverse knappar. Upptill komponenter för utskrift på papper. På vardera kortsida ett bord. På baksidan utrymme för kortens utmatning samt ett bord. Maskinen har från början varit mekanisk med gjorts om med motor och elektroniska komponenter. På framsidan en påslagningsknapp och på sidan en svart elsladd. På högra sidan kan en skärm kopplas till maskinen, på denna visades troligen den beräkning som tabulatorn skrev ut. På baksidan ett utrymme för isättning av kassetter med programmering, KLM 28585:9:1-4. På maskinen diverse fastskruvade metallskyltar samt ett klistermärke, samtliga med information om tillverkaren och produktionen, bl.a: POWERS SAMAS ACCOUNTING MACHINES ENGLAND samt POWERS FOUR TABULATOR. På högra kortsidan en mindre metallskylt med instansat nummer: 0264.

Till maskinen hör fyra extra komponenter, tre in/utmatningsbord samt en pappershållare. Delarna på tabulatorns ovansida kan bytas ut mot dessa.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 28585:8. Hålkortsmaskin, tabulator. Användes för att läsa informationen på hålkorten, bearbeta den i form av räkneoperationer och sedan skriva ut resultatet på papper. Av svartlackerad metall. På fronten ett utrymme för inmatning av hålkort samt diverse knappar. Upptill komponenter för utskrift på papper. På vardera kortsida ett bord. På baksidan utrymme för kortens utmatning samt ett bord. Maskinen har från början varit mekanisk med gjorts om med motor och elektroniska komponenter. På framsidan en påslagningsknapp och på sidan en svart elsladd. På högra sidan kan en skärm kopplas till maskinen, på denna visades troligen den beräkning som tabulatorn skrev ut. På baksidan ett utrymme för isättning av kassetter med programmering, KLM 28585:9:1-4. På maskinen diverse fastskruvade metallskyltar samt ett klistermärke, samtliga med information om tillverkaren och produktionen, bl.a: POWERS SAMAS ACCOUNTING MACHINES ENGLAND samt POWERS FOUR TABULATOR. På högra kortsidan en mindre metallskylt med instansat nummer: 0264.

Till maskinen hör fyra extra komponenter, tre in/utmatningsbord samt en pappershållare. Delarna på tabulatorns ovansida kan bytas ut mot dessa.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum

Hålkortsmaskin

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to