• KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum
 • KLM 45830:1-2 Saltkar, ett par, av silver och porfyr. Skålar av porfyr med fasetterade kanter, ställning av silver, på fyra fötter. Kärlen tolvkantiga med lika många ovala genombrutna öppningar i silverstället. Stället dekorerat med trekanter i rad längs med övre och nedre kanten. Stämplar, mästarstämpel AON, kontrollstämpel, stadsstämpel föt Västervik, årsstämpel 3. Tillverkade av silversmeden Axel Otto Nordstedt, verksam i Västervik 1812-1814.
  Photo: Rosberg, Pierre / Kalmar läns museum

Saltkar

 • Tags

+ Add


Add a comment

Select the images you want to order

Share to