• Stol av björk med sits och ryggbricka av plywood. Svarvade ben med svarvade tvärstöd. Sitsen har pressat motiv: Två galjonsfigurer omgivande ett slingrande emblem och är infogad i i en 43 mm bred och 35 mm hög sarg. Svarvade ståndare med vid sitsen vinklade stöd. Upptill har ryggen ett 45 - 60 mm brett krön med kvadratisk genomskärning. Mellan dessa slåar knippesliknande ståndare utsågade i plywood. Brunbetsad yta.
    Photo: Lundqvist, Lisa / Vallby Friluftsmuseum
  • Stol av björk med sits och ryggbricka av plywood. Svarvade ben med svarvade tvärstöd. Sitsen har pressat motiv: Två galjonsfigurer omgivande ett slingrande emblem och är infogad i i en 43 mm bred och 35 mm hög sarg. Svarvade ståndare med vid sitsen vinklade stöd. Upptill har ryggen ett 45 - 60 mm brett krön med kvadratisk genomskärning. Mellan dessa slåar knippesliknande ståndare utsågade i plywood. Brunbetsad yta.
    Photo: Lundqvist, Lisa / Vallby Friluftsmuseum
  • Stol av björk med sits och ryggbricka av plywood. Svarvade ben med svarvade tvärstöd. Sitsen har pressat motiv: Två galjonsfigurer omgivande ett slingrande emblem och är infogad i i en 43 mm bred och 35 mm hög sarg. Svarvade ståndare med vid sitsen vinklade stöd. Upptill har ryggen ett 45 - 60 mm brett krön med kvadratisk genomskärning. Mellan dessa slåar knippesliknande ståndare utsågade i plywood. Brunbetsad yta.
    Photo: Lundqvist, Lisa / Vallby Friluftsmuseum

Stol

Stol av björk med sits och ryggbricka av plywood. Svarvade ben med svarvade tvärstöd. Sitsen har pressat motiv: Två galjonsfigurer omgivande ett slingrande emblem och är infogad i i en 43 mm bred och 35 mm hög sarg. Svarvade ståndare med vid sitsen vinklade stöd. Upptill har ryggen ett 45 - 60 mm brett krön med kvadratisk genomskärning. Mellan dessa slåar knippesliknande ståndare utsågade i plywood. Brunbetsad yta.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to