• Räknestav i trä med påklistrad pappersremsa. Denna räknestav har minustecken längs hela stickan. Stickan eller staven placeras på svarta tavlan mellan andra stavar med siffror samt stavar med likamed tecken.
    Photo: Vallby Friluftsmuseum

Räknestav

Räknestav i trä med påklistrad pappersremsa. Denna räknestav har minustecken längs hela stickan. Stickan eller staven placeras på svarta tavlan mellan andra stavar med siffror samt stavar med likamed tecken.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to