• Instruktion och innehållsförteckning tillhörande Räddningskårens förbandslåda. Hur innehållet skall placeras i lådan. Troligtvis har lappen tidigare suttit klistrad på lådans insida.
    Photo: Vallby Friluftsmuseum

Instruktion

  • Tags

+ Add


Add a comment

Share to