Mynt

1 comment

  • Detta Long Cross-mynt (ca 997-1003) är inte präglat i London som texten anger utan i Shaftesbury. Referenshänvisningen till Hildebrand 3323 stämmer dock, alltså Shaftesbury! Frånsidestexten är: "+ELFPINE M'O SCEFT". Någon har felaktigt angett London som präglingsort!

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to