Triangulärt, blått mittparti med gul text och bård vit skoning vid innerkanten. Det blå sytt av två våder, lekande mässingögla i övre hörnet,ca 140 cm lång tamp i nedre hörnet.

Text: "Solstrålen".

Skador efter insekter vid förvärvstillfället.

Sjukkasseföreningen Solstrålen bildades i Cleveland, USA, år 1908 av utvandrare med Richard Hagvall i spetsen. Föreningen överflyttades till Torp 5 mars 1910, och senare förvärvades Stenshults gamla skola sedermera föreningslokal, nedbrunnen 1982-06-20.

Richard Hagvall (1882-1966) bosatt i USA från 1896 till omkring 1920, därefter i Klevedal, Torp. Givarens far.

I arkivet: Torp GOIF:s tidning "Torparn" årgång 6 nummer 3, september 1982 med bland annat Föreningen Solstrålens historia.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to