Armborst

1 comment

  • Även nöten/rullen är förkommen. Uppgift om dragvikt, åtminstone ungefärligt är önskvärt. Finns det någon info om vem som använt det eller i vems regi det använts? Finns det någon vetskap om tillverkning? Kunskapen om armborst är på utdöende.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to