• Beskrivning gjord av fil. doktor Aron Andersson, Riksantikvarieämbetet:
Spännet är runt med dekorativ uppbyggnad i genombrutet arbete på en slät bottenplatta av silver. Vid plattans ytterkant en torserad tråd och innanför denna en sarg med svagt reliefmönster av hörnställda resta romber md inre fyrpassformad fördjupning; övre kanten av sargen med refflat mönster på ovansidan, avsett att framstå som ännu en repstav. Spännets överdel komponerad kring en mittmedaljong med en liten, gjuten, sittande madonnabild, som håller ett naket barn på vänster arm; bilden är summarisk utförd och avtecknar sig på en glest rutad grund med punkt i varje ruta, denna grund har sannolikt burit en genomskinklig blå emalj. Runt fältet ett smalt, refflat brätte på ramverkets insida och en pålagd silverring med sex bandade, tredelade tvärstycken.
Medaljongens ramverk är förenat med spännets ytterram medelst ett gallerverk: en sexuddig genombruten stjärna förenar medaljongen med en yttre ring (kantställd silverskena) med refflad kant, och mellan denna yttre ring och spännets ytterkant en nu fragmentarisk uppbyggnad av sex "stenar" i höga kistfattningar, omväxlande (?) kvadratiska och runda på smala halsar, alternerade med i radierande ställning pålödda, genombrutna kronor, halverade, med tre liljeblad och nätrutad ring; kronorna vilar på njurformade silverslingor och från dessa skjuter ett spetsigt lljeformat blad á jour mot mittmedaljongens ytterram och vilar på spetsen vid denna.
De runda stenfattningarna innehåller pärlor av silver. Hela spännets överdel och kanter, även bottenplattan, har varit förgyllda med undantag av silverpärlorna och Mariabildens fond, vilket tyder på ursprunglig emaljering av den sistnämnda.
Av den yttre omkretsens dekor återstår endast två kronor, två runda fattningar och en kvadratisk, den sistnämnda med förlorad fyllnad.
På spännets baksida bärögla och fäste med scharnér för nål, nålen lösbruten, 15 mm. Tre nitar och två nithål som fäste för stenfattningarna synliga på spännets baksida.
Tillverkningsstämplar 1400-tals svenskt arbete.
    Photo: Sjöqvist, Lars / Värmlands Museum

Spänne

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to