Öppen godsvagn

Öppen godsvagn med lämmar, rekonstruktion av vagn från Frykstad Klara Älvs Järnväg, FCJ, från 1850-talet. Smalspårig. Spårvidd 1099 mm. Rödmålad.

Select the images you want to order

Share to