Fanstång

Fanstång av mörkt behandlat trä med metall i ändarna. Den nedre änden är konisk och den övre änden är ihålig för placering av den stång fanan (:1) är monterad i.

Order this image

Share to